Visie

Stichting Aequorfonds wil als stimuleringsfonds de verbinding tussen datgene wat het bedrijfsleven nodig heeft aan arbeidskapitaal en wat het beroepsonderwijs kan bieden bevorderen. Vanuit het verbinden van deze twee werelden werken wij mee aan het leveren van oplossingen voor de arbeidsmarkt in de sector Natuur, Voedsel en Leefomgeving. Daarvoor stelt het fonds financiƫle middelen beschikbaar.

Missie

Onze missie is dat wij de toekomstgerichte ontwikkeling van mensen en organisaties stimuleren en ondersteunen. Wij vergroten daarmee hun slagkracht. Wij willen leren in de praktijk stimuleren en ondersteunen en dragen dat uit naar het bedrijfsleven, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen.

Doelstellingen

De doelstellingen die stichting Aequorfonds zich heeft gesteld om in 2016-2020 gerealiseerd te hebben zijn:

  1. Aequor wordt door 80% van de klantgroepen gezien als een stimuleringsfonds bedrijfsleven beroepsonderwijs voor het domein Natuur, Voedsel en Leefomgeving. Aequor initieert en stimuleert de kennisuitwisseling.
  2. Samenwerking onderwijs, bedrijfsleven is de leidende werkwijze voor project aanvragen.
  3. De sector is gebaat bij kwalitatief goede leerbedrijven en praktijkonderwijs.
  4. De actieve leerbedrijven van de sector zijn maximaal toegerust om praktijkleren gestalte te geven.

Het regelement

Reglement voor het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidieproject bij het Aequorfonds.

Aanmeldinstructie

Voor subsidieaanvragen werken wij met een vaste aanmeldprocedure. U kunt een aanvraag het hele jaar door indienen.

Checklist

Om uw aanvraag goed te laten verlopen kunt u gebruik maken van onze checklist, zo weet u zeker dat u niets vergeet.