Het Aequorfonds zoekt “groene” innovaties in de samenwerking tussen ondernemers en het beroepsonderwijs!

Het Aequorfonds heeft t/m 2020 nog middelen beschikbaar voor innovatieve initiatieven waar groene ondernemers samen met het beroepsonderwijs ervoor zorgen dat het vakmanschap 1-op1 past bij de vraag in de sectoren Voedsel, Groen en Leefomgeving. Omdat de subsidie (maximaal)  40% bedraagt, is de impuls die zal worden gegeven substantieel.

De afgelopen jaren zijn 15 projecten gesubsidieerd met bedragen van € 10.000 tot € 100.000. De projecten zijn gericht geweest op aansluiting beroepsonderwijs en beroepspraktijk in de sectoren Voedsel, Groen en Leefomgeving.

Als programmadirecteur heeft de heer Erik Holtslag deze projecten met verve aangejaagd en eraan bijgedragen dat de aanvragers de projecten relatief soepel hebben kunnen afrekenen.
Het bestuur van het Aequorfonds is Erik zeer erkentelijk voor alle inzet en het enthousiasme, waarmee hij dit heeft gerealiseerd.

Het bestuur van het Aequorfonds heeft voor de komende jaren de heer Robert van Dijk bereid gevonden om als opvolger van Erik in de rol van fondsmanager te gaan optreden. Erik zal zich vanaf heden geheel gaan richten op zijn werk bij SG Panta Rhei in Amstelveen, waar hij inmiddels werkzaam is als directeur-bestuurder.

Het bestuur spreekt de verwachting uit dat Robert ervoor kan zorgen dat de ondernemers in het groen die een stapje extra willen zetten, de subsidies van het Aequorfonds weten te vinden én gaan benutten. Gelet op de wens vanuit het veld tijdens de meeting in november 2018, is Robert al in de ideefase beschikbaar om met u te sparren over de spelregels en de kansrijkheid van mogelijke aanvragen. Voor de goede orde: aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend en behandeld. Goedkeuring  door het bestuur van het Aequorfonds  vindt 4 x per jaar plaats, doorgaans in februari, mei, september en december.
Vooralsnog zijn vergaderdata gepland op 7 mei, 27 augustus en 27 november 2019.

Robert is een proactieve en communicatief sterke adviseur, die al meer dan 20 jaar als “subsidioloog” werkzaam is op het snijvlak van de 4 O’s – Overheid, onderwijs, ondernemers & onderzoek. Hij adviseert scholen/leerbedrijven, sectorfondsen en gemeenten. In het groen heeft Robert zijn netwerk, zo heeft hij met Colland en branches gewerkt aan sectorplannen en duurzame inzetbaarheid van werkenden.
Contactgegevens Robert: info@aequor.nl / 06-25354740 (Aequorfonds) of 06-46232435

Kortom, laat u horen als u een idee heeft.