Het Aequorfonds zoekt “groene” innovaties in de samenwerking tussen ondernemers en het beroepsonderwijs! Het Aequorfonds heeft t/m 2020 nog middelen beschikbaar voor innovatieve initiatieven waar groene ondernemers samen met het beroepsonderwijs ervoor zorgen dat het vakmanschap 1-op1 past bij de vraag in de sectoren Voedsel, Groen en Leefomgeving. Omdat de subsidie (maximaal)  40% bedraagt, is […]