Stichting Aequorfonds

Stichting Aequorfonds verstrekt subsidies voor de uitvoering van projecten die de aansluiting van beroepsonderwijs op de sectoren in het groene bedrijfsleven bevorderen en stimuleren.

Stichting Aequorfonds

Onze missie is dat wij de toekomstgerichte ontwikkeling van mensen en organisaties stimuleren en ondersteunen.

Stichting Aequorfonds

Wij willen leren in de praktijk stimuleren en ondersteunen en dragen dat uit naar het bedrijfsleven, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen.

Stichting Aequorfonds

Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure.

Stichting Aequorfonds

Het Aequorfonds verstrekt subsidies voor de uitvoering van projecten die de aansluiting van beroepsonderwijs op de sectoren in het groene bedrijfsleven bevorderen en stimuleren.

Waardoor het vakmanschap in de ruimste zin kan worden afgestemd op ontwikkelingen in en de behoeften van het bedrijfsleven voor de sectoren: Voedsel, Groen en Leefomgeving. Alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Over het Aequorfonds

Het fonds verstrekt subsidies voor projecten die de aansluiting van beroepsonderwijs op de sectoren in het groene bedrijfsleven bevorderen.

Het reglement

Reglement van toepassing op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie voor een project bij het Aequorfonds.

Aanmeldinstructie

Voor de behandeling van subsidieaanvragen werken wij met een vaste aanmeldprocedure. U kunt een aanvraag het hele jaar door indienen.

Checklist

Om uw subsidieaanvraag in goed banen te leiden kunt u gebruik maken van onze checklist, zo weet u zeker dat u niets vergeet en verloopt uw aanvraag soepel.